MOVIE REVIEW: SWEET HOME ALABAMA (Andy Tennant, 2002)

A1AC3CB5-F3D9-462B-8763-AE6BC392CC99

SPOILER ALERT!!

Tinamaan ka ng kidlat gurl, ipinasara ni McDreamy ang Tiffany’s para sa’yo pagkatapos pinili mo pa rin ang ex mo? Iba ka! Good luck na lang.

Rating: ★★☆☆☆

(Originally published March 7, 2019.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s