MOVIE REVIEW: WAG KANG LILINGON (Quark Henares, Jerry Lopez-Sineneng, 2006)

3C213DFD-2F83-4F50-BEC3-D2F17DBF876D

Tawang-tawa ako na matapos silang bulabugin ng mga multo eh nahanap pa nilang mag-impake ng mga damit bago tumakbo palabas ng bahay. Sabagay, mas nakakatakot ang mag-ulit ng mabahong panty.

Rating: ★☆☆☆☆

(Originally published April 25, 2017.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s