MOVIE REVIEW: IADYA MO KAMI (Mel Chionglo, 2016)

127FEE2D-DF37-4AA9-9B81-B309B6E9413D

I never worried about missing a single detail because there were endless flashbacks that explained everything.

Also, lahat na lang ba ng mga pelikula ngayon na may mga pari ay tungkol sa kanilang pagiging makasalanan? Lahat malalandi o kaya may anak?

At least sa Spotlight kinokondena ang kasamaan nila. Sa atin hinahanapan pa ng happy ending.

Rating: ★★☆☆☆

(Originally published May 3, 2017.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s