NIGHTSHIFT (Yam Laranas, 2020)

C66C60C8-76F3-4875-BBF2-6118A2BB29BF

SPOILER ALERT!!

Not bad considering na ang daming elements na isiniksik sa movie. May musings on life after death, may commentary on our overworked medical staff, may pa-quote kay Emily Dickinson at Peter Pan, may Greek chorus ng mga bangkay, may lumilipad na Dementors, may discussions on Rapture (yung Biblical, hindi gay bar) at blood moon, etc.

Ramdam ko yung bagot at fatigue bilang naka-double duty yung morgue assistant character played by Yam Concepcion (na magaling dito). Pero mas gusto ko malaman ang secret nya sa pagiging fresh (with permanent curled lashes) after a 24-hour shift.

Rating: ★★★☆☆