MOVIE REVIEW: IADYA MO KAMI (Mel Chionglo, 2016)

127FEE2D-DF37-4AA9-9B81-B309B6E9413D

I never worried about missing a single detail because there were endless flashbacks that explained everything.

Also, lahat na lang ba ng mga pelikula ngayon na may mga pari ay tungkol sa kanilang pagiging makasalanan? Lahat malalandi o kaya may anak?

At least sa Spotlight kinokondena ang kasamaan nila. Sa atin hinahanapan pa ng happy ending.

Rating: ★★☆☆☆

(Originally published May 3, 2017.)